Sklep internetowy branży fotowoltaicznej - panele PV, zestawy fotowoltaiczne, monitoring energii, monitoring maszyn

Net-billing – ceny sprzedaży energii energii przez Prosumentów

Średnioważona cena sprzedaży 1 kWh energii elektrycznej pzez prosumenta w systemie net-billing w PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A., ENERGA-OPERATOR S.A., ENEA Operator Sp. z o.o. oraz innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Aktualna średnia cena rynkowa energii elektrycznej (RCEm) z poprzedniego miesiąca kalendarzowego na Towarowej Giełdzie Energii

Cena po jakiej prosument (np. właściciel instalacji fotowoltaicznej) będzie sprzedawał energię do sieci to średnioważona cena rynkowa energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego ustalana na Rynku Dnia Następnego przez spółkę Towarowa Giełda Energii (TGE). Poniższa tabela zawiera stawki odkupu energii elektrycznej wytwarzanej przez nowych Prosumentów w systemie net-billing. Dokładny sposób wyliczania wynika z zapisów art. 4b ust. 4-7 Ustawy o OZE.

PSE – Polskie Sieci Elektroenergetyczne

PSE jako Operator Informacji Rynku Energii w dniu 11 lipca 2022 roku rozpoczął publikację rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej pod oznaczeniem RCEm. Jest to punkt odniesienia dla krajowych prosumentów.

Cena odkupu energii w ENEA Operator, ENERGA-OPERATOR S.A., PGE Dystrybucja S.A., Stoen Operator, TAURON Dystrybucja

RokMiesiącOrientacyjna cena odkupu energii za MWhOrientacyjna cena odkupu energii za 1 kWh
2022czerwiec648,16 zł0,64816 zł
2022lipiec796,27 zł0,79627 zł
2022sierpień1023,42 zł1,02342 zł
2022wrzesień711,92 zł0,71192 zł
2022październik577,24 zł0,57724 zł
2022listopada703,81 zł0,70381 zł
2022grudzień716,80 zł0,7168 zł
2023styczeń596,56 zł0,59656 zł
2023luty667,59 zł0,66759 zł
2023marzec509,72 zł0,50972 zł
2023kwiecień
2023maj
2023czerwiec
2023lipiec
2023sierpień
2023wrzesień
2023październik
2023listopad
2023grudzień
Rynkowa miesięczna ceny energii elektrycznej RCEm w przeliczeniu na kWh.

Przykład

W lipcu 2022 roku Twoja instalacja fotowoltaiczna wyprodukowała 455 kWh energii. Jako nowy Prosument w systemie net-billingu sprzedasz ją po średniej cenie za energię w czerwcu 2022 czyli 0,65929 zł za każdą kilowatogodzinę. Wyliczenie służy do celów szacunkowych.

455 kWh * 0,65929 zł = 299,97 zł

Rozliczanie rachunku za energię z Prosumentem

W rozliczeniach pomiędzy sprzedawcą energii a prosumentem pojawi się byt zwany „depozytem prosumenckim”, który będzie zawierał wysokość energii wprowadzonej do sieci przez prosumenta w danym okresie rozliczeniowym. Depozyt prosumencki będzie rozliczany na bieżąco w kolejnych miesiącach kalendarzowych wraz z należnościami dla Operatora za zużytą z sieci energię elektryczną. W powyższym przykładzie depozyt prosumencki zostanie zasilony kwotą 299,97 zł.

Średnia cena rynkowa 1kWh na RDN Towarowej Giełdy Energii w ostatnich miesiącach

Przygotowaliśmy wykresy, które obrazują wysokość cen energii na Rynku Dnia Następnego w poprzednich miesiącach. Dla lepszej czytelności przeliczyliśmy dane podawane przez Towarową Giełdę Energii (TGE) wyrażone w MWh. Na wykresie poniżej znajdziemy informację w przeliczeniu na 1 kWh.

Do połowy 2022 roku, z danych na wykresie obserwujemy trend wzrostowy cen energii. Na potwierdzenie wyżej przedstawionych danych prezentujemy kolejny wykres opracowany wprost 1:1, który zawiera średnie ceny energii wyrażone w jednostce MWh z raportów Towarowej Giełdy Energii.

O ile podrożała energia elektryczna?

Dokonaliśmy również porównania średnich cen energii elektrycznej tych samych miesięcy w roku 2021 i 2022. Wyniki można porównać na poniższym wykresie.

Z wykresu widać, że ceny energii w identycznych miesiącach są 2 razy większe. Oznacza to, że ceny energii elektrycznej wzrosły na poziomie 100%.

Źródło:

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu