Sklep internetowy branży fotowoltaicznej - panele PV, zestawy fotowoltaiczne, monitoring energii, monitoring maszyn

Net-billing – ceny sprzedaży energii energii przez Prosumentów

Średnioważona cena sprzedaży 1 kWh energii elektrycznej pzez prosumenta w systemie net-billing w PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A., ENERGA-OPERATOR S.A., ENEA Operator Sp. z o.o. oraz innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Aktualna średnia cena rynkowa energii elektrycznej (RCEm) z poprzedniego miesiąca kalendarzowego na Towarowej Giełdzie Energii

Cena po jakiej prosument (np. właściciel instalacji fotowoltaicznej) będzie sprzedawał energię do sieci to średnioważona cena rynkowa energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego ustalana na Rynku Dnia Następnego przez spółkę Towarowa Giełda Energii (TGE). Poniższa tabela zawiera stawki odkupu energii elektrycznej wytwarzanej przez nowych Prosumentów w systemie net-billing. Dokładny sposób wyliczania wynika z zapisów art. 4b ust. 4-7 Ustawy o OZE.

PSE – Polskie Sieci Elektroenergetyczne

PSE jako Operator Informacji Rynku Energii w dniu 11 lipca 2022 roku rozpoczął publikację rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej pod oznaczeniem RCEm. Jest to punkt odniesienia dla krajowych prosumentów.

  • 1 070,00 1 099,00 
    brutto

Cena odkupu energii w ENEA Operator, ENERGA-OPERATOR S.A., PGE Dystrybucja S.A., Stoen Operator, TAURON Dystrybucja

RokMiesiącOrientacyjna cena odkupu energii za MWhOrientacyjna cena odkupu energii za 1 kWh
2022czerwiec648,16 zł0,64816 zł
2022lipiec796,27 zł0,79627 zł
2022sierpień1023,42 zł1,02342 zł
2022wrzesień711,92 zł0,71192 zł
2022październik
2022listopada
2022grudzień
Rynkowa miesięczna ceny energii elektrycznej RCEm w przeliczeniu na kWh.

Przykład

W lipcu 2022 roku Twoja instalacja fotowoltaiczna wyprodukowała 455 kWh energii. Jako nowy Prosument w systemie net-billingu sprzedasz ją po średniej cenie za energię w czerwcu 2022 czyli 0,65929 zł za każdą kilowatogodzinę. Wyliczenie służy do celów szacunkowych.

455 kWh * 0,65929 zł = 299,97 zł

Rozliczanie rachunku za energię z Prosumentem

W rozliczeniach pomiędzy sprzedawcą energii a prosumentem pojawi się byt zwany „depozytem prosumenckim”, który będzie zawierał wysokość energii wprowadzonej do sieci przez prosumenta w danym okresie rozliczeniowym. Depozyt prosumencki będzie rozliczany na bieżąco w kolejnych miesiącach kalendarzowych wraz z należnościami dla Operatora za zużytą z sieci energię elektryczną. W powyższym przykładzie depozyt prosumencki zostanie zasilony kwotą 299,97 zł.

Średnia cena rynkowa 1kWh na RDN Towarowej Giełdy Energii w ostatnich miesiącach

Przygotowaliśmy wykresy, które obrazują wysokość cen energii na Rynku Dnia Następnego w poprzednich miesiącach. Dla lepszej czytelności przeliczyliśmy dane podawane przez Towarową Giełdę Energii (TGE) wyrażone w MWh. Na wykresie poniżej znajdziemy informację w przeliczeniu na 1 kWh.

Do połowy 2022 roku, z danych na wykresie obserwujemy trend wzrostowy cen energii. Na potwierdzenie wyżej przedstawionych danych prezentujemy kolejny wykres opracowany wprost 1:1, który zawiera średnie ceny energii wyrażone w jednostce MWh z raportów Towarowej Giełdy Energii.

O ile podrożała energia elektryczna?

Dokonaliśmy również porównania średnich cen energii elektrycznej tych samych miesięcy w roku 2021 i 2022. Wyniki można porównać na poniższym wykresie.

Z wykresu widać, że ceny energii w identycznych miesiącach są 2 razy większe. Oznacza to, że ceny energii elektrycznej wzrosły na poziomie 100%.

Źródło:

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu